Certyfikowane kursy biznesowe

 • e-trener – serwis dla profesjonalistów z branży szkoleniowej
 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030″;
 • Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin – warsztaty z komunikacji
 • modernizacyjne e-usługi w zakresie zarządzania projektami i ryzykiem w środowisku wielosystemowym – szkolenia z kreatywności i wyjazdowe szkolenia z asertywności
 • innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym – treningi z zarządzania projektem
 • Kursy Sprzedażowe – warsztaty interpersonalne i wirtualne szkolenia z przywództwa
 • Integracja procesu e-commerce z systemami LMS
 • internetowa struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia handlowe
 • zdalny model lokalizacji i monitorowania osób lub zasobów materialnych – szkolenia z komunikacji
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu – szkolenia z obslugi klienta
 • Nowa usługa PIKE – doradztwo dla operatorów telewizyjnych w sprawie dostępu do cyfrowej telewizji naziemnej oraz cyfryzacji sieci telewizji kablowych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z komunikacji
 • Nowe usługi promodernizacyjne narzędziem stymulowania innowacji w MSP – szkolenia zamkniete
 • Ochrona własności przemysłowej dotyczącej metodyki modyfikacji warstw wierzchnich części maszyn – warsztaty HR
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron cyfrowych
 • PLAN rozwoju importu – warsztaty z zarządzania czasem
 • Portal informacji turystycznej i rezerwacji miejsc noclegowych w Krakowie – szkolenia z obslugi klienta
 • Pozyskanie doradztwa niezbędnego dla debiutu spółki VIDIS na rynku NewConnect
 • Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – warsztaty interpersonalne
 • Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad modułem sprężającym powietrze – szkolenia miekkie
 • Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej
 • wzmocnienie strategii działania importu firmy Carsten – szkolenia z przywództwa
 • rozwój metodyki informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu innowacyjnego oprojektowania do kompresji i przesyłania rejestrów o statycznych i intensywnych elementach dokumentów hipertekstowych
 • rozwój działalności eksportowej w FPH Art-Metal – szkolenia z przywództwa
 • rozwój działań importowych firmy JM Labus na rynku Argentyny, Chile, Meksyku i Peru
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi firmowe
 • skok technologiczny firmy Technitel Polska SJ poprzez realizację koncepcji intensyfikacji eksportu
 • Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań – szkolenia biznesowe
 • Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń
 • Ultra Render – innowacyjna usługa zdalnego renderowania animacji i pojedynczych obrazów grafiki komputerowej – szkolenia z konfliktów
 • Uruchomienie usługi e-crm przez firmę MCX Telecom – szkolenia z asertywności
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek „Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – warsztaty z zarządzania czasem
 • Wirtualne targi Online Expo nowoczesną usługą elektorniczną – warsztaty z zarządzania czasem
 • Wykorzystanie metodyki obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – treningi z asertywności
 • Wytworzenie oraz zaoferowanie na rynku portalu pozwalającego na zautomatyzowane porównywanie programów szkół wyższych Jakie Studia – warsztaty z asertywności
 • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia ze stresu
 • Zespoły pompowe głębinowe GDC z pompami diagonalnymi o wysokiej sprawności – treningi z asertywności}
 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.