Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr MUK/49 9 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Spójności

Agenda debata podczas seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Karpaczu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej


 • Program będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łęczycki oraz otwocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., Zakłady Aparatury Elektronicznej „Elester” S.A. , Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budownictwa Węglowego S.A., Lecznica Stomatologiczno-Lekarska „Viva Dent Medica”, Regionalna Telewizja Kablowa S.j. L. Iwański i Wspólnicy , „ALU SYSTEM PLUS” J.J.M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA, A1 Europe , COBI S.A., Języki Świata Sabina Jurewicz, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o., Softhus Sp. z o.o., Werner Janikowo , EC Engineering Sp. z o.o., Monolith Video Spółka z o.o., Renata Blukacz, Justyna Grzywacz prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Medical Office

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.